Title Image

TOM MCPOIL

TOM MCPOIL
Fizykoterapeuta
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Fizykoterapeuta specjalizujący się w dziedzinie stopy i kostki. Otrzymał swój certyfikat w dziedzinie fizykoterapii w Children’s Hospital w Los Angeles i PhD z dziedziny kinezjologii na University of Illinois. Obecnie jest profesorem w School of Pysical Therapy w Regis University w Denver, CO. Jest również emerytowanym profesorem na Northem Arizona University na Catherine Worthingham Fellow of the American Physical Therapy Association.

Tom McPoil od 1979 roku specjalizuje się w dziedzinie rozwoju I zarządzania zaburzeniami stopy I kostki. Jego wkład naukowy to systematyczne badanie funkcji stopy i stawu skokowego zarówno z punktu widzenia naukowego jak i klinicznego. Przykładem efektów tych badań jest zaproponowana przez Tom’a McPoil, Tissue Stress Model, wkładka pomagająca zapobiegać nadmiernej pronacji stopy oraz obniżająca wpływ nadmiernej pronacji i nacisku na urazy zmęczeniowe. TOM MCPOIL I JEGO WKŁAD W VASYLI MEDICAL Produkt – VASYLI + MCPOIL Tom McPoil we współpracy z Phillip’em Vasyli stworzył wkładkę Tissue Stress Relief o podwójnej twardości zapobiegającą nadmiernej pronacji, oferując tę innowację bezpośrednio praktykom.

Specialty Fizykoterapeuta
Work Days