Think Tank

Poznaj Członków VASYLI Think Tank ™

Vasyli Think Tank zostało założone w 2011 roku, aby wspierać współpracę i rozwój myśli medycznej wśród czołowych grup profesjonalistów specjalizujących się w dziedzinie biomechaniki kończyn dolnych.

Każdy członek Vasyli Think Tank jest uznanym autorytetem w swojej specjalizacji. Przez kilka lat istnienia działania Vasyli Think Thank wzmocniły się i przerodziły w poważne źródło wiedzy i rozwoju produktu poparte klinicznie certyfikowanymi badaniami.

Sygnowane serie produktów Vasyli Medical są bezpośrednim rezultatem współpracy w ramach Vasyli Think Thank – wkładki ortopedyczne specjalnie zaprojektowane dla wpierania naturalnej funkcji stopy i komfortu użytkowania w zależności od szerokiej gamy potrzeb pacjenta.

DAVID ARMSTRONG

HOWARD DANANBERG

BRIAN HOKE

JENNY McCONNELL

TOM McPOIL

TREVOR PRIOR

BILL VICENZINO

RUSSELL VOLPE

TOM MCPOIL

Fizykoterapeuta specjalizujący się w dziedzinie stopy i kostki. Otrzymał swój certyfikat w dziedzinie fizykoterapii w Children’s Hospital w Los Angeles i PhD z dziedziny kinezjologii na University of Illinois. Obecnie jest profesorem w School of Pysical Therapy w Regis University w Denver, CO. Jest również emerytowanym profesorem na Northem Arizona University na Catherine Worthingham Fellow of the American Physical Therapy Association.

Tom McPoil od 1979 roku specjalizuje się w dziedzinie rozwoju I zarządzania zaburzeniami stopy I kostki. Jego wkład naukowy to systematyczne badanie funkcji stopy i stawu skokowego zarówno z punktu widzenia naukowego jak i klinicznego. Przykładem efektów tych badań jest zaproponowana przez Tom’a McPoil, Tissue Stress Model, wkładka pomagająca zapobiegać nadmiernej pronacji stopy oraz obniżająca wpływ nadmiernej pronacji i nacisku na urazy zmęczeniowe.

think mcpoil

TOM MCPOIL I JEGO WKŁAD W VASYLI MEDICAL

Produkt – VASYLI + MCPOIL

Tom McPoil we współpracy z Phillip’em Vasyli stworzył wkładkę Tissue Stress Relief o podwójnej twardości zapobiegającą nadmiernej pronacji, oferując tę innowację bezpośrednio praktykom.

Dowiedz się więcej...

dananberg hero 01 hoke hero 01