Think Tank

Poznaj Członków VASYLI Think Tank ™

Vasyli Think Tank zostało założone w 2011 roku, aby wspierać współpracę i rozwój myśli medycznej wśród czołowych grup profesjonalistów specjalizujących się w dziedzinie biomechaniki kończyn dolnych.

Każdy członek Vasyli Think Tank jest uznanym autorytetem w swojej specjalizacji. Przez kilka lat istnienia działania Vasyli Think Thank wzmocniły się i przerodziły w poważne źródło wiedzy i rozwoju produktu poparte klinicznie certyfikowanymi badaniami.

Sygnowane serie produktów Vasyli Medical są bezpośrednim rezultatem współpracy w ramach Vasyli Think Thank – wkładki ortopedyczne specjalnie zaprojektowane dla wpierania naturalnej funkcji stopy i komfortu użytkowania w zależności od szerokiej gamy potrzeb pacjenta.

DAVID ARMSTRONG

HOWARD DANANBERG

BRIAN HOKE

JENNY McCONNELL

TOM McPOIL

TREVOR PRIOR

BILL VICENZINO

RUSSELL VOLPE

RUSSELL VOLPE - pediatra

Russell Volpe, podiatra medycyny dziecięcej, jest profesorem departamentu Pediatrii i Ortopedii na New York College of Podiatric Medicine. Od 1985 roku przez 13 lat był przewodniczącym Department of Pediatrics. Jest również przedstawicielem The American Board of Podiatric Orthopedics and Primary Podiatric Medicine.

Wraz z Peter’em Thomson’em opublikował książkę „Introducion to Podopediatrics”, której to druga edycja została opublikowana przez Elsevier w 2001 roku. Russell Volpe pisze regularnie na tematy związane z problematyką stopy dziecięcej i obecnie zasiada w radzie doradczej magazynu Podiatry Today.

Russell Volpe wykłada głównie w Stanach Zjednoczonych na najważniejszych konferencjach naukowych i jest stałym uczestnikiem corocznej konferencji międzynarodowej International Foot Biomechanics/PFOLA. Doktor Volpe wykładał także w Vancouver, w Montrealu, Toronto, jak również w Anglii i Szkocji. Był głównym mówcą w 2006 roku w Holandii na Dutch Podiatry Congress w Doom. W listopadzie 2010 roku przeprowadził w Portugalii intensywny kurs z dziedziny podiatrii dziecięcej na CESPU Institute of Podiatry In Gandra. W grudniu 2011 roku Russell Volpe dał kilka wykładów w Gijon w Hiszpanii na Collegia de Podologia de Asturias. Przeprowadził również wiele wykładów i warsztatów jako główny mówca i prowadzący w Australii w czerwcu 2013 roku na Australasian Podiatry Conference w Sydney. Doktor Volpe był również mówcą na pierwszej corocznej Richard O Schuster Memorial Biomechanics Seminar In New York w październiku 2013 roku oraz ponownie w listopadzie 2015 roku.

Russell Volpe ma praktykę prywatną w Farmingdale oraz pediatryczną praktykę specjalizującą się w problemach stopy i kostki w Nowym Jorku.

TREVOR PRIOR