Think Tank

Poznaj Członków VASYLI Think Tank ™

Vasyli Think Tank zostało założone w 2011 roku, aby wspierać współpracę i rozwój myśli medycznej wśród czołowych grup profesjonalistów specjalizujących się w dziedzinie biomechaniki kończyn dolnych.

Każdy członek Vasyli Think Tank jest uznanym autorytetem w swojej specjalizacji. Przez kilka lat istnienia działania Vasyli Think Thank wzmocniły się i przerodziły w poważne źródło wiedzy i rozwoju produktu poparte klinicznie certyfikowanymi badaniami.

Sygnowane serie produktów Vasyli Medical są bezpośrednim rezultatem współpracy w ramach Vasyli Think Thank – wkładki ortopedyczne specjalnie zaprojektowane dla wpierania naturalnej funkcji stopy i komfortu użytkowania w zależności od szerokiej gamy potrzeb pacjenta.

DAVID ARMSTRONG

HOWARD DANANBERG

BRIAN HOKE

JENNY McCONNELL

TOM McPOIL

TREVOR PRIOR

BILL VICENZINO

RUSSELL VOLPE

BILL VICENZINO - fizjoterapeuta

Bill Vicenzino, fizjoterapeuta sportowy, przewodniczący Sports Physiotherapy i dyrektor Sports Injuries Rehabilitation and Prevention for Health, jednostki badawczej na Uniwersytecie w Queensland. Jest wykładowcą studiów licencjackich i podyplomowych z dziedziny problemów mięśniowo-szkieletowych, skupiających się głównie wokół kończyny dolnej i fizjoterapii sportowej.

Jego doświadczenie skupia się przede wszystkim na problemach mięśniowo-szkieletowych, bólu i kontuzjach z naciskiem na sport i aktywność fizyczną, gdzie istnieje zapotrzebowanie wdrażania popartych dowodami metod fizjoterapii i prewencji. Od 1980 roku, w którym otrzymał dyplom fizjoterapeuty, Bill Vicenzino pracuje w swojej specjalizacji głównie w prywatnych praktykach. Jego książka „Mobilisation with Movement: The Art. and the Science” już w pierwszym roku publikacji znalazła się w Top 10 bestsellerów Elsevier Health (kategoria profesjonalnych publikacji o zdrowiu).

Jego ostatnie badania kliniczne opublikowane w licznych wpływowych czasopismach medycznych, skupiają się na leczeniu kontuzji przeciążeniowych, głównie zespołu bólu rzepkowo-udowego. Bill Vicenzino pokazał wpływ ćwiczeń fizycznych (cross training) i terapii takich jak taping czy ortezy na kontrolę nerwowo-mięśniową nóg i stóp.

Przedstawił on wyniki swoich badań w 275 recenzowanych publikacjach, wspomnianej powyżej książce, 26 rozdziałach w innych książkach oraz na ponad 300 warsztatach, seminariach i konferencjach.

think bill